SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/024 | 5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

Szakma- és iskolatörténet, külkapcsolataink

A vendéglátásban dolgozók iskolarendszerben történő képzése Szolnokon 1895-ben, a kereskedelmi tanulók képzése 1896-ban kezdődött. Városunkban a Kereskedelmi Társulat szervezte meg a kereskedelmi tanonciskolát és a női kereskedelmi tanfolyamot. Az iskola szakképzettséget azonban nem adott, mivel a kereskedői tevékenység nem volt vizsgához kötve. A vendéglátásban dolgozó tanoncok sikeres mestervizsga alapján mesterlevelet kaphattak.

Szolnokon 1954. szeptember 1-jén alakult meg a szakmunkásképző iskolánk elődje Kereskedelmi Tanulóiskola néven az akkori Közgazdasági Technikumban. Igazgatója Kemény László volt. A tanulók létszáma csak 48 fő volt. Hamarosan azonban ez a létszám növekedett, így a szakmunkásiskola átköltözött a “Guszman-kertbe”. Az iskola akkori igazgatója Borbély Mihály volt.

Az iskola egyre népszerűbbé vált. Mivel a felnőttek képzését is magára vállalta, több helyen volt fiókiskolája.

Az iskola neve 1969-ben egy új törvény alapján Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola lett. A tanulók létszáma 300 fő fölé emelkedett. Az 1969/70-es tanévben már háromszoros a túljelentkezés, de az élelmiszer- és ruházati eladó szakmában ötszörös.

1974 mérföldkő az iskola életében. Új helyre kellett költözni. Ideiglenes otthonra a Mátyás király úti Általános Iskola földszinti termeiben leltünk. Ebben az évben ment nyugdíjba Borbély Mihály igazgató úr. Megbízott igazgatóként rövid ideig Hajdú György vezette az iskolát, majd 1974. augusztus 1-jétől Bartha Lászlót, a Közgazdasági Szakközépiskola igazgató-helyettesét nevezik ki az iskola élére.

Ebben az évben kezdődött meg jelenlegi iskolánk építése, az építkezés lassan haladt, így csak 1976. augusztus 25-én történt meg az új épület átadása. Egyesült a kereskedelmi szakközépiskola és a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkásképző iskola, a két tanári kar, 1500 tanuló második otthona lett ez az új épület.

1976. november 7-én nagyszabású iskolaavató ünnepség megrendezésére került sor.

Új időszámítás vette kezdetét, hamarosan itt rendezték meg az SZKT verseny országos döntőjét. Az önállóvá vált iskola megkezdi a maga arculatának kialakítását, formálását, hagyományrendszerének kiépítését.

1978. augusztus 1-jén Bartha László igazgató utódja az igazgatói székben Dr. Tóth József lesz, aki tizenkét évig tölti be ezt a tisztséget.

Az 1982/83. tanévben indult be az első vendéglátóipari szakközépiskolai osztály. A tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredmények születnek. Az SZKT versenyen 1984-ben és 1985-ben is volt első helyezettünk, s az OSZTV-n is egyre eredményesebben szerepelnek tanítványaink. 1987-ben ismét a mi iskolánk rendezi meg az SZKT (Szakma Kiváló Tanulója) országos verseny döntőjét.

1990. július 30-án lejárt Dr. Tóth József igazgatói megbízatása. 1990. decemberétől Kovács Libórné az iskola kinevezett igazgatója, aki a megelőző pár hónapban megbízott igazgatóként dolgozott.

1995-ben pályázat és szakképzési alap segítségével beruházást hajtottunk végre, kétszeresére bővült a vendéglátó kabinet. Bevezettük az integrált-képzést (szakközép- és szakmunkásképző közös alapozással), később követő iskolaként, majd nyertesként világbanki-iskola lettünk. Mindezek elismeréseként az iskola igazgatója a tantestület felterjesztése alapján megkapta Szolnok város Pedagógiai díját. 1995-ben a Phare pályázat, majd 1998-ban a világbanki pályázat megnyerése sok új, korszerű eszközhöz juttatta az iskolát. A szakképzési alap pályázatainak megnyerésével mind a kereskedő, mind a vendéglátó kabinetünk a legkorszerűbbek egyike. Iskolánk 2004-ben az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt "Középiskolai multimédiás prezentációs eszközök" pályázatán szerepelt sikerrel, melynek révén digitális "zsúrkocsihoz" és multimédiás bőröndhöz jutottunk.

A tanulmányi sikerek is tovább folytatódtak. Az OSZTV-n (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) elért 1., 3., 4., 7., 8. helyezés bizonyítja a színvonalas, elmélyült munkát. 1996-ban pedig már mi bonyolíthattuk le, nagy sikerrel, az OSZTV országos döntőjét. Ekkor ünnepeltük iskolánk 20 éves évfordulóját is. 1997. szeptemberében köszönti először az iskola a versenyeken legsikeresebben szereplő tanulókat, felkészítő tanáraikat, szüleiket állófogadáson. A diákok utóbb már “A KERO kiváló diákja” plakettet is megkapták, ezzel ismét hagyomány született … és ma már PRO KERO díjjal jutalmazzuk a kiváló tanári és dolgozói teljesítményt is. 2001-ben a 25 éves jubileumi gála és kerti parti maradandó élmény volt valamennyi résztvevő számára. A ’90-es évek második felében és végén újabb és újabb tanulmányi sikereket aratnak diákjaink, és nemcsak belföldön, de külföldön is (Stuttgart), és nemcsak szakmai tantárgyakban, hanem magyar nyelv- és irodalomból, idegen nyelvből is kiemelkedő eredmények születnek. De sportolóink is ott vannak az élvonalban, szinte minden sportágban.

1998-ban készült el iskolánk első Pedagógiai Programja és helyi tanterveink. 2004-ben pedig fenntartónk jóváhagyta az általunk elkészített intézményi Minőségirányítási Programunkat is.

Ezek megnézhetők, tanulmányozhatók, és ezek ismeretében választhatják a jövendő KERO-sok iskolánkat.

Külkapcsolataink

Külön ki kell emelnünk külkapcsolataink alakulását. Fogadtunk már japán és olasz vendégeket, cseregyakorlatos kapcsolat jött létre a francia Amiens-i vendéglátós iskolával. A Reutlingen-i testvérvárosi iskolával kölcsönösen látogatjuk egymást, és segítségükkel vehettünk részt a Stuttgart-i nemzetközi gasztronómiai versenyen, ahol aranyérmet nyert két tanulónk, de érmekkel tértek vissza szakoktatóink is. A lengyel testvérvárosi, a Bielsko-biala-i iskolával is rendszeres az együttműködés. A 25 éves jubileumi ünnepségünket 3 fős francia és 4 fős lengyel delegáció tisztelte meg. A 2001. év nyarán 19 vendéglátós tanulónk töltött 3 hónapot gyakornokként Franciaországban a Loire menti éttermekben, szállodákban. A Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából pedig már több alkalommal vettek részt tanulóink Gerában 3 hetes szakmai gyakorlaton.

Hagyományainkat és szép sikereinket folytatva, a szüntelen korszerűsítést és minőség-fejlesztést szem előtt tartva, a pedagógiai programunkban ígérteknek megfelelve igyekszünk a továbbiakban dolgozni. Bízunk abban, hogy pedagógiai programunkban és az intézményi minőségirányítást programunkban megfogalmazott céljainkat az iskolahasználókkal együttműködve meg tudjuk valósítani. Úgy törekszünk az újra, hogy közben megőrizzük hagyományainkat, nem felejtjük el, hogy kiknek és mit köszönhet az iskola, és hogy honnan indultunk, tisztelettel emlékezünk elődeinkre, tetteikből erőt merítünk a további munkánkhoz. Mert csak “A mély gyökerű fák nőnek magasra…”


Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.

Telefon: +36 56 500 403

E-mail: kereskedelmi@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/024

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000775


2024Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola